10. ЛЕТЕНЕ

 Изходно положение: Последното положение на предното упражнение, преминава се без прекъсване.
Ход на движенията:
  1-ви такт – 1-во време – стъпка напред с левия крак; при 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете се разтварят хоризонтално встрани с длани надолу и правят пластични движения на летене, наподобяващ? движение на крила. (фиг. 10.1 и10.2)

Фиг 10.1
Фиг 10.2

  2-ри такт – 1-во време – стъпка напред с десния крак; при 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете остават в хоризонтално положение, като правят същото движение на летене, както в първия такт.
Тези движения се повтарят до края на музика No10.


 Обяснение: Тези вълнообразни движения на ръцете встрани – това е закон за придобиване на светлина, на знание.   Това е закон за правилно запознаване със светлината, със знанието. Това движение изразява стремеж за повдигане, за да може всичко да възрасне. Посятото трябва да възрасне. Тия движения могат да се нарекат още Правилен път за разпространение и възрастване на Словото в живота.
  (Описаните 10 упражнения се играят без прекъсване, защото представляват един
цикъл.)