12. СКАЧАНЕ

 

 Изходно положение: Всички изпълнители са обърнати с лице към центъра на кръга, краката събрани, ръцете нагоре отвесно, длани напред. (фиг. 12.1)

Фиг 12.1
Фиг 12.2

 

Фиг 12.3

 

  Ход на движенията:
  1-ви такт – при 1-во, 2-ро и 3-то време тялото се навежда напред до хоризонтално, ръцете остават опънати добре (и следват движението на тялото надолу).
  2-ри такт – при 1-во време, тялото продължава да се навежда напред и надолу, ръцете се изнасят назад до хоризонтално положение. (фиг. 12.2)
  При второ време коленете се свиват, прикляквасе леко.
  При 3-то време се прави лек скок на място, ръцете се издигат (напред) над главата с леко пляскане.
  3-ти такт – стъпване на земята, ръцете издигнати нагоре с длани напред, както в изходното положение.
(фиг. 12.3)
  Всичките движения се повтарят пет пъти до края на музиката “Скачане”. (След последния скокръцете се свалят с длани надолу от двете страни на тялото).

Обяснение: Това е тържество, че Любовта и Мъдростта се прилагат в живота. При скачането най-напред се навеждаме надолу – покланяме се пред Великото, Вечното, Божественото, което работи в света. Скачането, което следва, е поднасяне на нашата радост към Великото в света.