13. ТЪКАНЕ

 

  Изходно положение: Всички изпълнители са наредени по двойки с лявото рамо към центъра. Изпълнителите от външния кръг правят две стъпки напред (стъпка с десния крак и прибиране на левия до него). Всички с прибрани крака, ръцете свити пред гърдите, лактите в хоризонтална посока, длани към земята, средните пръсти се допират. (фиг. 13.1)
  Ход на движенията:

Фиг 13.1
Фиг 13.2

 

 
  Фигура първа

  1-ви такт – 1-во време – стъпка напред с десния крак и едновременно ръцете се обтягат хоризонтално встрани с длани надолу. (фиг. 13.2)
  2-ро време – стъпка напред с левия крак и едновременно ръцете се прибират в изходното положение.
Тези движения се повтарят през първите четири такта, като се правят 7 стъпки напред, а на 8-та левият крак стъпва до десния.

 

Фиг 13.3
Фиг 13.4

Фигура втора – Вътрешен кръг

  (При разминаване партньорите се поглеждат - според преподаването на сестра Катя Грива).
  5-ти такт – 1-во време – стъпка вдясно с левия крак, прекръстосва се пред десния, едновременно ръцете се обтягат встрани хоризонтално, длани надолу, както при първото време на първия такт. (фиг. 13.3)
  2-ро време – странична стъпка вдясно с десния крак, едновременно ръцете се прибират пред гърдите.
  Движенията на 5-ти такт се повтарят при 6-ти, 7-ми и 8-ми такт, като във второто време на
8-ми такт десният крак се прибира при левия.
  Външен кръг
  5-ти такт – 1-во време – стъпка вляво с десния крак, прекръстосва се пред левия, едновременно ръцете се обтягат встрани хоризонтално. (фиг. 13.3)
  2-ро време – странична стъпка вляво с левия крак, едновременно ръцете се прибират пред гърдите.
  При 6-ти, 7-ми и 8-ми такт се повтарят движенията при 5-ти такт, само че при второто време на 8-ми такт левият крак се прибира при десния.
  При изпълнение на движенията на 5-ти, 6-ти, 7-ми и 8-ми тактове вътрешният кръг заема мястото на външния кръг, а външният кръг – на вътрешния, сменят местата си. (фиг. 13.4) При това разместване на местата външният кръг минава пред вътрешния, а вътрешните минават зад външните. Когато се прави страничната стъпка, се стъпва и напред, затова придвижването става едновременно и напред, и встрани. 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти такт е както 1-?и. Изпълнителите се движат само напред, както при първа фигура.
  13-ти, 14-ти, 15-ти и 16-ти такт са както 5-ти, 6-ти, 7-ми и 8-ми – изпълняват се стъпките на втора фигура.
Първа и втора фигура се повтарят последователно до края на музика “Тъкане”, като в края вътрешният кръг става външен и обратно, външният става вътрешен.

  Обяснение:
  Това движение изразява органическия процес в Природата. То изразява съграждащия процес в нея. Нали между северния и южния полюс на Земята става кръгообращение на електричеството и магнетизма? Електрическите и магнетическите течения циркулират между двата полюса. Това именно е изразено в това упражнение чрез кръстосаните движения отляво надясно и обратно.
  Обаче и всяка материална частица си има свои полюси. И между тези два полюса има течения на електрични и магнетични енергии. Тези сили работят и във всеки човек. И всеки орган има полюси.
   Това движение, от една страна, ни води към осъзнаване дейността на съграждащия принцип в Природата, а от друга страна, то е правилен път за внасяне на хармония и ритъм в този процес както в нас, тъй и вън от нас, в живота на човечеството.