16. ИЗГРЯВА СЛЪНЦЕТО

 

  
   Изходно положение:
Изпълнителите са наредени по двойки в кръг, с ляво рамо към центъра. Краката прибрани, ръцете пред гърдите със свити лакти, длани надолу, пръсти леко свити и допрени. (фиг. 16.1)
  Ход на движенията:
  Фигура първа
  Пее се: “Изгрява Слънцето”
  Ауфтакт – десният крак се повдига; на 1-во време на 1-ви такт стъпва напред. При тази бавна стъпка тежестта на тялото постепенно преминава на него. Едновременно от ауфтакт до 3-ти такт ръцете бавно се издигат нагоре и образуват венец над главата (погледът следва издигането на ръцете). Главата изправена, поглед нагоре. (фиг. 16.2)

Фиг 16.1
Фиг 16.2

  4-ти, 5-ти и 6-ти такт – пее се: “Праща светлина”.
  В 4-ти такт стъпка напред с левия крак, десният назад на пръсти, тежестта на тялото
бавно минава на левия крак. При първото време на 4-ти такт дланите на ръцете се обръщат навън и в 5-ти, 6-ти такт бавно ръцете се свалят настрани на височина на раменете, длани надолу. (фиг. 16.3)

Фиг 16.3
Фиг 16.4

  При 7-ми, 8-ми, 9-ти, 10-ти и 11-ти такт, се пее “Носи радост за живота тя”.
  При 7-ми такт бавна стъпка с десния крак напред, левият отзад на пръсти. При 1-во време на 7-ми такт, дланите се обръщат напред и при 2-ро, 3-то време на 7-ми такт и до края на 11-ти такт ръцете бавно се прибират пред гърдите, като описват четвърт кръг (т.е. двете заедно описват полукръг). (фиг. 16.4)

  От 12-ти до 22-ри такт се правят същите движения с ръцете и краката, както от 1-ви до 11-ти такт, с тази разлика, че в края на 11-ти такт се почва с левия крак. В края на 22-ри такт левият крак е напред, а ръцете – в изходното положение.
  Първите 11 такта се повтарят – всичко 22 такта.
  

Фиг 16.5

Фигура втора
  При 23-ти, 24-ти и 25-ти такт се правят шест стъпки напред, като се започва с десния крак.
  При 1-во време на 23-ти такт ръцете, свити в лактите, се свалят на височина на таза с длани нагоре. (фиг. 16.5) При всяка стъпка се прави малък тласък на китките и лактите нагоре и при 6-та стъпка ръцете достигат до височина на слънчевия възел.
  При тази фигура се пее “Сила жива изворна течуща”.
  Тази фигура се изпълнява четири пъти (като при второто и четвъртото се правят по), всичко 12 такта: от 23 до34 такт.
  Фигура трета
  Започва се с 4-то време на 34-ти такт – стъпка напред с десния крак; едновременно ръцете
се поставят на гърдите, дланите към тялото, пръсти нагоре.   Пее се: “Зун – ме”. (фиг. 16.6)

Фиг 16.6
Фиг 16.7

  35-ти такт — 1-во време – стъпка с левия крак напред; едновременно ръцете се изнасят напред, длани нагоре, като че се предлага (дава) нещо, не по-ниско от диафрагмата. Пее се: “Зу- ”. (фиг. 16.7)
  2-ро време – стъпка напред с десния крак, ръцете – както краят на 34-ти такт. Пее се: “ун”.3-то време – както първото време на 35-ти такт, пее се: “зун ме”.
  36-ти такт – 1-во време – както 2-ро време на 35-ти такт, пее се: “Зу”.
  2-ро време – както първото време на 35-ти такт, пее се: “ун би”.
  3-то време – както 2-ро време на 35-ти такт, пее се: “ном ту”.
  37-ми такт – 1-во време – както 1-во време на 35-ти такт, пее се “ме”.
  2-ро време – както 2-ро време на 35-ти такт, пее се: “то”.
  3-то време – както 1-во време на 35-ти такт, пее се: “о”.
  4-то време – както 2-ро време на 35-ти такт, пее се: “зун ме” – 38-ми, 39-ти и 40 такт са повторение на 35-ти, 36-ти и 37-ми такт с тази разлика, че при 2-то време на 40-ти такт ръцете остават на гърдите, както в началото на тази фигура.
  Цялото упражнение се прави два пъти.