17. КВАДРАТ

 

  
   Изходно положение:
Изпълнителите са на двойки един зад друг, с лице към центъра. Краката прибрани, ръцете свити пред гърдите, лактите хоризонтално, длани надолу, средните пръсти допрени. (фиг. 17.1)

Фиг 17.1
Фиг 17.2

 Фигура първа – на място
  1-ви такт – десният крак се изнася надясно на пръсти, левият крак съвсем леко се свива в коляното. Едновременно ръцете се отварят встрани (хоризонтално) на височина на раменете с длани надолу. (фиг. 17.2)
  2-ри такт – десният крак се прибира при левия и ръцете заемат изходното положение.

  

Фиг 17.3

  

 3-ти такт – левият крак се изнася наляво,
на пръсти (десният крак съвсем леко се свива в коляното); едновременно ръцете се отварят встрани на височина на раменетес длани надолу. (фиг. 17.3)
  4-ти такт – левият крак се прибира при десния и ръцете заемат изходното положение.
  При 5-ти, 6-ти, 7-ми и 8-ми такт се повтарят движенията на първите 4 такта.
  Фигура втора – в движение
  9-ти такт – 1-во, 2-ро и 3-то време – стъпка с десния крак напред към центъра; едновременно ръцете се движат нагоре, отвесно пред лицето над главата като венец с длани напред, разтварят се встрани на височина на раменете, длани напред. (фиг. 17.4 и17.5Фиг 17.4
Фиг 17.5

 10-ти такт – 1-во, 2-ро и 3-то време – стъпка с левия крак напред към центъра, едновременно ръцете се връщат обратно с длани напред до пред брадата, средните пръсти се допират.
  Движенията на 9-ти и 10-ти такт се повтарят при 11-ти, 12-ти, 13-ти и 14-ти такт, правят се шест стъпки към центъра.   Партньорите са един зад друг. 15-ти такт – стъпка напред с десния крак, като се обръщат четвърт кръг наляво. Ръцете се движат както при 9-ти такт. В този момент партньорите са един до друг, дясното рамо към центъра.
  16-ти такт – 1-во, 2-ро и 3-то време левият крак се прибира при десния, ръцете заемат изходното положение (като се движат отвесно пред лицето).

  Фигура трета – на място, както първата
  От 17-ти до 24-ти такт се повтарят движенията от 1-ви до 8-ми такт.
  Фигура четвърта – както втората
  От 25-ти до 31-ви такт се повтарят движенията от 9-ти до 15-ти такт.
  На 31-ви такт се прави четвърт обръщане наляво.
  32-ри такт – както 16-ти такт.
  Партньорите от двойки се намират отново един зад друг с гръб към центъра.
  Фигура пета – както първата
  От 33 до 40 такт, както от първи до 8-ми такт.
  Фигура шеста – както втората
  От 41-ви до 48-ми такт, както от 9-ти до 16-ти такт.
  На 47-ми такт четвърт обръщане на ляво. Партньорите отново са един до друг с лявото рамо към центъра.
  Фигура седма – както първата
  От 49-ти до 56-ти такт, както от 1-ви до 8-ми такт.
  Фигура осма – както втората
  От 57-ми до 64-ти такт, както от 9-ти до 16-ти такт.
  На 63-ти такт – четвърт обръщане наляво. Партньорите от всяка двойка отново са един зад друг с лице към центъра.
  При това упражнение всяка двойка при движението си очертава един квадрат. Обръщането е винаги наляво.

  Цялото упражнение се прави още веднъж.
  Обяснение: Това движение говори, че трябва да имаме оная права мярка, с която се мерят нещата на Земята. При него лицето се обръща последователно към четирите посоки на света: изток, запад, север и юг. То е свързано със силите на изтока, запада, севера и юга. Изток означава Правдата, юг – Добродетелта, север – Истината, запад – Животът на Земята. Запад показва какво благо са истината, правдата и добродетелта на човека. Като залезе Слънцето, тогава човек оценява какво благо е то.