23. ХУБАВ ДЕН


 

 Изходно положение: Изпълнителите са наредени по двойки в кръг. Лявото рамо към центъра, краката прибрани, ръцете на талията, палци назад.
  Фигура първа
  Ход на движенията:
  1-ви такт – при 1-во време десният крак се изнася напред, леко повдигнат от земята, пръсти насочени надолу, коляното опънато. При 2-?о и 3-то време левият крак пружинира, свива се и се изправя в коляното. При това пружиниране пръстите на десния крак се приближават до земята и се издигат. (фиг. 23.1)

Фиг 23.1
Фиг 23.2

  
  

Фиг 23.3

  2-ри такт – при 1-во, 2-ро и 3-то време се пружинира с левия крак, десният крак остава опънат напред.
  3-ти такт – както втори.
  4-ти такт – при 1-во време левият крак се свива в коляното, при 2-ро време десният крак стъпка напред, при 3-то време левият крак се допира назад на пръсти.
  5-ти, 6-ти и 7-ми такт – както 1-ви, 2-ри и 3-ти такт, но с разменени крака (фиг. 23.2).
  8-ми такт – както 4-ти, но с разменени крака.
  Движенията на тези осем такта се повтарят още три пъти, т.е. всичко 32 такта.
  Фигура втора
  33-ти, 34-ти и 35-ти такт – краката правят същите движения както в 1-ви, 2-ри и 3-ти такт. При 1-во време на 33-ти такт дясната ръка се издига напред и нагоре до 45°, китката повдигната (сгъната) с длан напред.
  Лявата ръка остава на талията (с палец назад - всеки път, когато ръцете се поставят на талията, палците са назад). (фиг. 23.3) 36-ти такт – краката правят същите движения, както в 4-ти такт. Дясната ръка се поставя на талията.
  37-ми, 38-ми и 39-ти такт както 33-ти, 34-ти и 35-ти такт,
но лявата ръка е вдигната. (???. 23.4)

Фиг 23.4
Фиг 23.5
Фиг 23.6

  40-ти такт – както 36-ти такт. Лявата ръка се поставя на талията.
  Движенията на втората фигура се повтарят до 56-ти такт – всичко 24 такта.
  В последното време на 56-ти такт ръцете се поставят на талията.
  Фигура трета
  От 57-ми до 88-ми такт. (Музиката на) упражнението започва отначало. Третата фигура е както първата – краката правят същите движения, но при 1-то време на 57-ми такт партньорите си хващат вътрешните ръце (на височината на лицето). Дясната, с длан към земята, се поставя върху дланта на лявата ръка на партньора, която е с длан нагоре. Външните ръце
са на талията. (фиг 23.5)
  88-ми такт – в последното време ръцете се пускат отстрани на тялото.
  Фигура четвърта
  89-ти, 90-ти и 91-ви такт – краката правят същите движения, както в 1-?и, 2-?и и 3-ти такт. При 1-во време на 89-ти такт външните ръце описват възходящи дъги и се хващат на височина на челото, дясната длан – върху лявата на партньора. (фиг. 23.6)
  92-ри такт – краката както при 4-ти такт. Ръцете се пускат с леки дъги отстрани на тялото.
  93-ти, 94-ти и 95-ти такт – както 57-ми, 58-ми, 59-ти такт (но с износен ляв крак напред), като при първото време на 93-ти такт вътрешните ръце се хващат, както при третата фигура, външните ръце са отстрани на тялото.
  96-ти такт – както 88-?и, но вътрешните ръце се пускат отстрани на тялото.
  Движенията на четвъртата фигура се повтарят до края на упражнението.
  Обяснение: Последователно изнасяне на единия крак напред във въздуха и пружиниране на другия крак с прегъване на коляното. Чрез тези движения, при които се стои на един крак, а другият крак е във въздуха, се дава правилен ход на нервната енергия, засилва се волята. Засилват се волевите постъпки на човека. Тези движения са за каляване на нервната система. Те са магнетизиране на последната. По този начин човек става способен да прави правилна преценка на постъпките си, да види кое е право и кое е криво в тях и в същото време да ги подобрява.