26. НА РАНИНА


 

  Изходно положение: Изпълнителите са наредени по двама в кръг, лявото рамо към центъра, краката прибрани, ръцете на талията, палци назад.
   Ход на движенията:
  Фигура първа
  1-ви такт – 1-во време – десният крак добре опънат, описва почти полукръг (дъга от 120°) наляво и се поставя на пръсти пред левия. (фиг. 26.1)
  2-ро време – десният крак прави почти полукръг и се поставя надясно на пръсти. (фиг. 26.2)
  2-ри такт – 1-во време – както 1-ви такт.
  2-ро време – десният крак, опънат, прави (почти) полукръг и се връща при левия.
  3-ти такт – 1-во време – стъпка напред с десния крак.
  3-ти такт – 2-ро време – стъпка напред с левия крак.
  4-ти такт – 1-во време – стъпка напред с десния крак.
  2-ро време – левият крак се прибира при десния.
  5-ти, 6-ти, 7 и 8-ми такт – правят се същите движения, както при първите четири такта, само че с разменени крака.
  Тези осем такта се повтарят до края на мелодията.

Фиг 26.1
Фиг 26.2

  Фигура втора

Фиг 26.3

  1-ви такт – 1-во време – изпълнителите се хващат с вътрешните ръце, издигат ги на височина на главата – стъпка напред с десния крак (външните ръце остават на талията). (фиг. 26.3)
  2-ро време – стъпка напред с левия крак.
  2-ри такт – както първи.
  3-ти такт – 1-во време – левият крак е напред, прави се залюляване назад върху петите, пръстите на краката се повдигат. Едновременно вътрешните ръце остават хванати, но се свалят надолу и назад. (фиг. 26.4)
  2-ро време – залюляване напред върху пръстите на краката, петите се повдигат.
  Хванатите ръце се издигат напред и нагоре. (фиг. 26.5)
  4-ти такт – както 3-ти такт.
  Движенията се повтарят до края на мелодията.

 


Фиг 26.4
Фиг 26.5

  Фигура трета
  1-ви такт – 1-во време – стъпка напред с десния крак, едновременно ръцете се поставят на талията. (фиг. 26.6)
  2-ро време – стъпка с левия крак напред.
  2-ри такт – 1-во време – стъпка напред с десния крак.
  2-ро време – левият крак се прибира при десния.
  3-ти такт – 1-во време – странична стъпка надясно с десния крак на пръсти. В същото време ръцете се простират хоризонтално встрани. (фиг. 26.7)
  2-ро време – десният крак се прибира при левия, едновременно ръцете се поставят на
талията.
  4-ти такт – също както трети.

Фиг 26.6
Фиг 26.7

  5-ти такт – 1-во време – добре опънат, десният крак се изнася напред на пръсти. Едновременно двете ръце хоризонтално напред (с длани надолу). (фиг. 26.8)
  2-ро време – десният крак се прибира при левия и едновременно ръцете се поставят на талията. (фиг. 26.9)
  6-ти такт – също както пети.
  7-ми такт – 1-во време – стъпка напред с десния крак и едновременно двете ръцете хоризонтално напред.
  2-ро време – стъпка с левия крак напред и едновременно ръцете се поставят на талията.
  8-ми такт – както 7-ми такт (но при 2-ро време левият крак се прибира до десния).
  9-ти, 10-ти, 11-ти, 12-ти, 13-ти и 14-ти такт – правят се същите движения, както при 3, 4-ти, 5-ти, 6-ти, 7-ми и 8-ми такт, но с разменени крака.
  От 15-ти до 26-ти такт се повтарят движенията от 3-ти до 14-ти такт.
  Третата фигура се повтаря отначало (движенията в 1-ви и 2-ри такт са като тези в 7-ми и 8-ми такт).

Фиг 26.8
Фиг 26.9
Първа фигура - 1-вe такт 1-во вр.
Първа фигура - 1-вe такт 2-ро вр.
Втора фигура - 1-вe такт 1-во вр.
Трета фигура - 1-вe такт 2-ро вр.
Трета фигура - 3-тe такт 1-во вр.
Трета фигура - 5-тe такт 1-во вр.

  Обяснение: С три фигури – полукръгови движения на единия крак пред другия, люлейни стъпки последователно върху двата крака и паралелни движения на ръцете и нозете.
  С първата фигура се хармонизират силите на човешкия организъм. При втората фигура стъпваме ту на петите, ту на пръстите на краката. Петата отговаря на физическия свят, а пръстите – на умствения свят; когато стъпваме на пети, възприемаме от физическия свят, когато стъпваме на пръсти – от умствения свят. И в двата свята уреждаме противоречията, които съществуват.
  И трите фигури отварят път за правилно използване на дадените от Природата блага.