28. ПРОМИСЪЛ


 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНО УПРАЖНЕНИЕ
 
   Формула:

Фиг 28.1

“Да пребъде Божият мир и да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца.” (З пъти)
  Изходно положение: Изпълнителите са наредени с лице към центъра, краката прибрани, ръцете спуснати покрай тялото, съсредоточена мисъл.
  Ход на движенията: Когато се произнася “Да пребъде Божият Мир” – ръцете бавно се издигат отстрани, докато пръстите с длани една към друга, се допрат над главата и образуват остър ъгъл. (фиг. 28)
  Докато се произнася останалата част от формулата, ръцете се отделят, спущат се отстрани на лицето (обливане) и дохождат в изходното положение.
  (Когато се прави обливането, т.е. спускането на ръцете отгоре надолу, леко се допира с пръстите на двете ръце горната част на главата, където е “хилядолистникът”.)
  Прави се три пъти.
  Обяснение: Вдигане на ръцете и обливане. Това движение изразява, че трябва да приемем всички Божии благословения преизобилно и с пълна свобода. Когато ръцете се вдигнат горе и се съединят над главата, тогава сме в контакт с енергиите на висшите мирове и ги пренасяме надолу, на физическия свят. Когато дойдат във физическия свят, ръцете се разделят. Значи във физическия свят имаме поляризиране – два полюса. Когато сме на физическото поле, ние сме далеч от Реалността, която стои в основата на Битието.
  Туй упражнение може да се нарече още: Метод за влизане във връзка с Идеалния свят.
  Забележка: Когато кръгът е образуван от изпълнителите, не бива да се пресича. Само музикантите могат да седят в средата. Ако някой иска да отиде от едната страна (на кръга) до другата, да заобиколи.