2. ПРИМИРЕНИЕ

 
Изходно положение:
Последното положение на предишното упражнение е изходно положение на упражнението “Примирение”, което непосредствено е свързано с първото упражнение без прекъсване. (фиг. 2.1)

Фиг 2.2
Фиг 2.3

 Ход на движението:
1-ви такт – при първото време – стъпка напред с десния крак; при 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете се разтварят, описвайки дъги надолу и после издигайки се встрани в хоризонтално положение, като дланите са винаги обърнати надолу. (фиг. 2.2)
2-ри такт – 1-во време – стъпка с левия крак напред, при 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете правят обратни дъги и дохождат. до изходното положение
Тези движения се повтарят до края на музика No 2.
При последния такт – при първото време стъпка с левия крак напред, при 1-во и 2-ро време ръцете се връщат, но се поставят на гърдите, пръсти насочени нагоре. Обяснение: Тези плавни, нежни и криви линии на ръцете отпред, настрани и обратно са магнетични. Те са линии на мекота и примирение. Чрез мекия принцип ние се учим да примиряваме противоречията в живота. Тези движения възпитават човека именно в тоя дух.