7. ОСВОБОЖДАВАНЕ

 

Фиг 7.1
Фиг 7.2

  Изходно положение: Последното положение на предното упражнение. (???. 7.1)
  Ход на движенията:
  1-ви такт – 1-во време – стъпка напред с левия крак; при 1-во време – двете ръце се разделят встрани, като че късат нещо, при 2 и 3-то време – ръцете отиват в хоризонтално положение като правят леки дъги, пръстите (юмруците) се разтварят с длани надолу. (фиг. 7.2)
  2-ри такт – 1-во време – стъпка напред с десния крак; при 1-во, 2-ро и 3-то време – ръцете се прибират в изходното положение.
  Тези движения се повтарят до края на музика No 7, като в 3-то време на този такт ръцете остават отстрани на тялото.
 


  Обяснение: Двете ръце се поставят пред гърдите със свити пръсти и със силен замах се
движат встрани, като същевременно юмруците се разтварят.
  Това е разкъсване на всичко онова, което те е спъвало. То е освобождение от старото и придобиване на новото. То е влизане в свободата. Това упражнение можем да наречем фиг. 7.1 фиг. 7.2 още разкъсване на всички неестествени връзки, на всичко старо. То събужда в човека тези енергии, чрез които той може да ликвидира с неестествените кармични връзки на старото, за да влезе в живота на свободата.
Това е зов на освобождение, зов на излизане от затворите. Този зов ни казва: “Излез от живота на вечния залез и влез в живота на вечния изгрев. Остави веригите на смъртта и влез в свободата на живота! Излез от тъмните подземия на безлюбието и влез в радостта на Любовта!”
  Чрез това упражнение този импулс се праща и в света, за да работи в съзнанието на колективното човечество.

Паневритмия с Учителя на Рила