8. ПЛЯСКАНЕ

 Изходно положение: Последното положение на предишното упражнение, като се минава без прекъсване.

Фиг 8.1
Фиг 8.2

  Ход на движенията:
  1-ви такт – 1-во време – стъпка напред с десния крак; в първото време двете ръце пляскат леко на височина на лицето, при 2-ро и 3-то време се отделят (като) отскачат и вземат положение на отворен цвят с длани полуобърнати нагоре. (фиг. 8.1 и 8.2)
  2-ри такт – 1-во време – стъпка напред с левия крак; при 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете се разтварят хоризонтално встрани, като описват леки дъги. (фиг. 8.3)
Тези движения се повтарят до края на музика No 8, като в края на този такт ръцете се поставят пред лицето.
  Обяснение: Това е тържество на свободата. Тези движения означават, че човек се е освободил от всички неестествени,
стесняващи го връзки. Те показват границите на свободата, те показват още къде започва тя. Те говорят, че тя е вече добита.
Тъй както вълните, които пляскат на брега и показват, че са достигнали до границата, са свободни вече да се разпилеят.
  Тези движения – това е радостта на душата, която е добила освобождение. Това е радостта на пеперудата, която е излязла от пашкула. Това е радостта на тревицата, която е показала своя стрък над тъмната студена земя. Това е радостта на цветето, което е разтворило за първи път своето венче на Слънчевите лъчи.
фиг . 8.3

Фиг 8.2