9. ЧИСТЕНЕ

 Изходно положение: преминава се от предното упражнение към новото. Ръцете, които са пред лицето, се приближават пред устата, допират се палците, показалците и средните пръсти на всяка ръка, другите пръсти са свободни, длани обърнати напред. (фиг. 9.1)
  Ход на движенията:  
1-ви такт – 1-во време – стъпка напред с левия крак; при 1-во, 2-ро и 3-то време двете ръце се разтварят хоризонтално встрани с длани надолу. През това време се издишва през устата чрез духане. (фиг. 9.2)

Фиг 9.1
Фиг 9.2

  2-ри такт – 1-во време – стъпка с десния крак напред; при 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете се прибират в изходното положение, като в същото време се вдишва през носа.
  При изпълнение на това упражнение не може да се пее.
  Тези движения се повтарят до края на музика No 9.
  В последния такт ръцете се намират пред устата.


 Обяснение: Движението на ръцете от пред устата с прибрани пръсти встрани е придружено с духане. Духането – това е Словото, а движението на ръцете встрани – това е посяване на Словото.
Това упражнение говори за възприемането на Словото и посяването Му. То изразява, че разумното Слово, което се дава чрез езика, трябва да се посее. То може да се нарече още:
Внасяне на чистото Слово в живота или Правилен път за внасяне на чисти мисли, чувства и постъпки в живота.