15. АУМ

 

Фиг 15.1

  
  

  Изходно положение: Всички изпълнители са наредени в кръг (по двама), лявото рамо към центъра на кръга, краката прибрани, ръцете отстрани на тялото.
  Ход на движенията:
  Ауфтакт – изнасяне напред десния крак, едновременно дясната ръка се издиганапред.
  1-ви такт – 1-во време – стъпка напред с
десния крак; дясната ръка се издига нагоре и напред до 45°, длан напред, лявата ръка назад с длан навън (назад). Ръцете образуват една линия (в крайното си положение). Тялото е устремено нагоре и напред. (фиг. 15.1)
  В края на 2-ро време тялото и ръцете са обтегнати, левия крак се отделя за малко от земята. При ауфтакт се пее “а”, а при 1-во и 2- ро време на първия такт се пее “ум”.
  3-то време – левият крак се изнася напред, както при ауфтакта, дясната ръка се сваля (надолу и назад) и лявата се изнася
напред (и нагоре).

 

  

Фиг 15.2

 

 2-ри такт – 1-во време и 2-ро време – се правят същите движения, както при 1-во и 2-ро време на първия такт (но с разменени крайници). (фиг. 15.2)
  Горните движения на ръцете и краката се повтарят до края на музиката “Аум” – седем стъпки.
  Упражнението се изпълнява четири пъти.
  В ауфтакта и следващите три такта се пее 3 пъти “Аум”, в 4-ти и 5-ти такт се пее два пъти “Ом”, в 6-ти такт се пее “Ау”, а в 7-ми (1-во и 2-ро време) – “мен”.
  Обяснение: Има едно течение, което идва от Слънцето и минава през центъра на Земята и друго едно течение, което изхожда от Земята и минава през Слънцето. Когато протегнем едната ръка нагоре под ъгъл 45°, то чрез нея възприемаме Божественото. Чрез крака, с който стъпваме, приемаме земни енергии. Чрез тая ръка и този крак, които са надолу, изхвърляме нечистото, набраните необработени, дисхармонични енергии вън от нас, към Земята. Последователно повдигане на ръцете наклонено напред и нагоре, с последователно повдигане на нозете – това е полетът на човешкия дух, вечният му стремеж към висините. Човек работи на Земята, но вътрешният му поглед е винаги свързан със света на звездите. Той гради на Земята, но иска да въплъти това, което долавя от звездните сфери. Това движение е правилен път за свързване с Природата, за влизане в хармоничен допир с нея.