19. ПОДВИЖНОСТ


 

Фиг 19.1

 Изходно положение: Изпълнителите са наредени по двойки един зад друг, с лице към центъра. Краката прибрани,ръцете хоризонтално наляво, лявата опъната, дясната леко свита пред гърдите с длани надолу. (фиг. 19.1)
 
 Ход на движенията:
  1-ви такт – при 1-во време стъпка с десния крак надясно; при 2 и 3-то време левият крак на пръсти; при 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете с пластично движение правят полукръг и отиват надясно хоризонтално. (19.2)

 

 

Фиг 19.2
Фиг 19.3

  2-ри такт – при 1-во време сеправи половин обръщане надясно върху десния крак, всички са с гръб към центъра. При 2-ро време левият крак стъпва наляво и при 3-то време тежестта на тялото минава на него. При 1-во време ръцете с хоризонтални лакти се свиват пред гърдите, с длани надолу и допрени средни пръсти. (фиг. 19.3) При 2-ро време, ръцете се разделят и при 3-то време отиват встрани хоризонтално, с длани надолу. (фиг. 19.4)
  
3-ти такт – при 1-во, 2-ро и 3-то време десният крак минава пред левия и стъпва наляво – прекръстосана стъпка. В същото време ръцете оставят хоризонталното си положение и правят вълнообразни движения с лактите и китките.

Фиг 19.4
Фиг 19.5

  4-ти такт – при 1-во време стъпка с левия крак наляво, при 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете се движат както в 3-ти такт.
  5-ти такт – при 1-во време с полюляване тежестта на тялото се премества на десния крак; при 2-ро време левият крак се опира на пръсти. При 1-во, 2-ро и 3-то време лявата ръка прави дъга надолу и отива пред гърдите, дясната остава опъната надясно. (фиг. 19.6)

Фиг 19.6

  6-ти такт – в 1-во време стъпка наляво с левия крак; при 2-ро и 3-то време десният крак на пръсти. При 1-во, 2- ро и 3-то време ръцете правят полукръг, както в първия такт, но в обратна посока.
  7-ми такт – при 1-во време половин обръщане наляво върху левия крак – всички се обръщат с лице към центъра; при 2-ро време стъпка надясно с десния крак и при 3-то време тежестта на тялото минава на него. При 1-во време ръцете са свити пред гърдите с хоризонтални лакти и длани надолу. При 2-ро време пръстите на лявата ръка се плъзгат по дясната и при 3-то време (??????) отиват встрани хоризонтално с длани надолу.
  8-ми такт – при 1-во, 2-ро и 3-то време левият крак минава пред десния, стъпка наляво – кръстосана стъпка. При 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете остават встрани хоризонтално и правят вълнообразно движение в лактите и китките.
   9-ти такт – при 1-во време стъпка надясно с десния крак, при 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете правят вълнообразни движения.
  10-ти такт – при 1-во време с полюляване тежестта на тялото минава на левия крак; при 2-ро време десният крак на пръсти. При 1-во, 2-ро и 3-то време лявата ръка остава опъната, дясната прави полукръг и отива пред гърдите, както в изходното положение.
  Движенията на тези 10 такта се повтарят до края на музиката.
  Обяснение: Плавни движения на ръцете и нозете с лице към центъра и гърбом към центъра. Това упражнение е като продължение на предишното. При него, за разлика от предишното, в действие са меки, криви линии. Тук е в действие женският принцип, който обработва квадрата. Това е магнетизъм.

“Подвижност” - изходно положение
“Подвижност” - 1-aи такт, 3-тi време
“Подвижност” - 2-ри такт, 2-рi и 3-тиi време
“Подвижност” - 3-ти такт