20. ПОБЕЖДАВАНЕ


 

 Изходно положение: Изпълнителите са наредени по двойки в кръг, лявото рамо към центъра, краката прибрани, ръцете изнесени надолу вдясно до 45° (с длани към тялото). (фиг. 20.1)
  Ход на движенията:
  1-ви такт – при 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете се движат дъгообразно напред и нагоре до 45° с длани напред. Краката на място.
  2-ри такт – при 1-во време стъпка напред с десния крак, при 2-ро и 3-то време левият крак се спира на пръсти. При 1-во време ръцете се подвижват успоредно и нагоре, при 2-ро и 3-то време като че подтикват нещо нагоре с пластично движение на лакти и китки. Тялото следва устрема на движението на ръцете. (фиг. 20.2)
  Забележка: При това упражнение тялото е винаги обърнато напред, то не се обръща встрани, както при Евера. Движенията на ръцете са винаги успоредни.
  3-ти такт – при 1-во време с леко полюляване тежестта на тялото преминава на левия крак, при 2-ро време десният крак се повдига и сгъва в коляното и при 3-то време пръстите са

Фиг 20.1
Фиг 20.2

  2-ри такт – при 1-во време сеправи половин обръщане надясно върху десния крак, всички са с гръб към центъра. При 2-ро време левият крак стъпва наляво и при 3-то време тежестта на тялото минава на него. При 1-во време ръцете с хоризонтални лакти се свиват пред гърдите, с длани надолу и допрени средни пръсти. (фиг. 19.3) При 2-ро време, ръцете се разделят и при 3-то време отиват встрани хоризонтално, с длани надолу. (фиг. 19.4)
   3-ти такт – при 1-во, 2-ро и 3-то време десният крак минава пред левия и стъпва наляво – прекръстосана стъпка. В същото време ръцете оставят хоризонталното си положение и правят вълнообразни движения с лактите и китките насочени надолу. При 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете се движат дъгообразно наляво встрани
надолу, лявата минава по-назад. (фиг. 20.3)
  

Фиг 20.3

  4-ти такт – при 1-во време стъпка с десния крак напред, при 2-ро време тежестта на тялото с полюляване минава на него и при 3-то време левият крак е опрян на пръсти. При 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете правят дъгообразно движение напред до 45°, както и в 1-ви такт.
  5-ти такт – при 1-во време стъпка напред с левия крак; при 2-ро и 3-то време десният крак се допира на пръсти.
При 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете правят успоредно движение нагоре и напред, като че подтикват нещо с пластично движение в лактите и китките. Тялото следва устрема на движението на ръцете.
  6-ти такт – при 1-во време ? леко полюляване тежестта на тялото преминава на десния крак; при 2- ро време левият крак се повдига и сгъва в коляното, с върха на пръстите опира горната част на стъпалото на другия крак и при 3-то време пръстите са насочени надолу. Ръцете заемат изходното положение.
  Тези движения от 6 такта се повтарят до края на музиката.
  Обяснение: Едновременно движение на ръцете напред и нагоре, като че ли блъскат въздуха. Това е завладяване на всичко онова, което е придобито, за да станем разумни господари на онова, което сме придобили..