21. РАДОСТТА НА ЗЕМЯТА


 

 Изходно положение: Изпълнителите са наредени по двойки в кръг, с лице към центъра, един зад друг. Тежестта на тялото е върху десния крак, левият крак е наляво и на пръсти. Ръцете са надясно, дясната обтегната хоризонтално, а лявата леко закръглена на височина на гърдите. (fig. 21.1)

Фиг 21.1
Фиг 21.2

  Ход на движенията:
  1-ви такт – при 1-во време стъпка с левия крак наляво и полюляване на тялото върху левия крак. При 2-ро и 3-то време десният крак се приближава до левия, без да допира земята. При
  1-во, 2-ро и 3-то време ръцете описват дъги надолу, издигат се хоризонтално наляво, лявата опъната, а дясната леко заоблена пред гърдите, длани надолу. (???. 21.2)
  2-ри такт – при 1-во време странична стъпка с десния крак надясно, с полюляване върху него, при 2-ро и 3-то време левият крак се приближава до десния, без да допира земята с върха на палеца на крака. При 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете заемат изходно положение, като се движат дъгообразно.
  3-ти такт – както първия.
  4-ти такт – при 1-во време – странична стъпка надясно с десния крак, полюляване на него; при 2-ро и 3-oо време обръщане надясно, с гръб към центъра. Левият крак следва движението на тялото. При 1-ро, 2-ро и 3-то време ръцете заемат изходното положение. Всички с гръб към центъра.
  5-ти такт – при 1-во време стъпка с левия крак наляво; при 2-ро време полюляване на него, тежестта на тялото пада на него; 3-то време – десният крак опънат надясно на пръсти.
  

Фиг 21.3

Фиг 21.4

Едновременно ръцете се движат както в (третото време на) първия такт. (фиг. 21.3)
   6-ти такт – както втори, но с гръб към центъра. (фиг. 21.4)
  7-ми такт – както първи, но с гръб към центъра.
  8-ми такт – както втори, но с гръб към центъра.
  9-ти такт – при 1-во време странична стъпка с левия крак наляво, при 2-ро и 3-то време се прави половин обръщане наляво върху левия крак, с леко залюляване и се обръщат с лице към центъра. Десният крак, повдигнат, следва движението на тялото. Едновременно ръцете се движат както в 1-ви такт.
  10-ти такт – заема се изходното положение.
Движенията на първите десет такта се повтарят без прекъсване до края на музиката, всичко 80 такта.
  Забележка: Движенията на ръцете трябва да се правят с голяма гъвкавост в дланите и лактите, ръцете да се движат с лекота и грация.
“Радостта на Земята” - изх. положение
“Радостта на Земята” - 1-ae и 3-тe такт

  

  Обяснение: Люлейни движения с ръце към центъра и гърбом към него. Това е възнаграждението чрез всичко, що сме придобили. Това е използване и обработване на туй, що сме придобили, и радостта заради плодовете му. Тия движения са дъгообразни и магнетични. Ръцете през цялото упражнение се движат заедно, успоредно една на друга. Това изразява единството, което трябва да съществува в нашия вътрешен живот.


“Радостта на Земята” - 4-тe такт
“Радостта на Земята” - 5-тe такт