24. КОЛКО СМЕ ДОВОЛНИ


 

  Изходно положение: Всички изпълнители се нареждат по двойки в кръг, лявото рамо към центъра, краката прибрани и ръцете на талията, палци назад.
  При това упражнение всички стъпки трябва да бъдат изпълнени без подскачане, но с една гъвкавост на ставите.
  Ход на движенията:

Фиг 24.1

 Фигура първа (16 такта):
  1-ви такт – 1-во време – стъпка напред с десния крак. (фиг. 24.1)
  2-ри такт – 1-во време – стъпка напред с левия крак.
  3-ти такт – 1-во време – стъпка напред с десния крак; 2-ро време – с леко полюляване тежестта на тялото пада на него; 3-то време – левият крак леко се повдига и остава назад.
  4-ти такт – 1-во време – левият крак стъпва назад, 2-ро време – с леко полюляване тежестта на тялото преминава на него и 3-то време – десният крак се повдига леко напред.
  Тези четири такта се повтарят четири пъти.
  Фигура втора (16 такта):
  17-ти такт – 1-во време – стъпка напред с десния крак; 2-ро време – тежестта на тялото минава на него и 3-то време – левият крак се повдига леко. При 1-во време изпълнителите се хващат – вътрешните ръце, и при 2-ро и 3-то време с лек замах се изнасят напред и нагоре. (фиг. 24.2)
  18-ти такт – 1-во време – стъпка напред с левия крак, (2-ро време – ) тежестта на тялото пада на него и при 3-то време десният крак назад се повдига леко. При 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете правят вълнообразно движение и се изнасят още по-високо напред и нагоре до 45° – вътрешните хванати, външните свободни, правят същите движения.
  19-ти такт – 1-во време – десният крак стъпва назад; 2-ро време – тежестта на тялото пада на него и 3-то време

Фиг 24.2
Фиг 24.3

  – левият крак се повдига леко напред. При 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете описват една дъга надолу и назад и отиват зад тялото. (фиг. 24.3)
  20-ти такт – както 17-ти, но с обратен крак.
  21-ви такт – както 18-ти, но с обратен крак.
  22-ри такт – както 19-ти, но с обратен крак.
  23-ти такт – както 17-ти такт.
  24-ти такт – както 18-ти такт.
  Повтарят се още 8 такта от тази фигура, но се сменят краката – до 32-ри такт.
  Цялото упражнение се повтаря до края на музиката, всичко 64 такта.

  Обяснение: Стъпки напред, последвани с люлейни стъпки на единия и другия крак. В първата част ръцете са свободни, а във втората – вътрешните ръце са заловени.
  Първата част е приготовление. Втората ни учи да придобием способността да оценяваме правилно природните сили и да им дадем правилен израз.
  Тези движения развиват способността да оценяваме природните блага.