27. ДИШАНЕ


 

  Музика: “Музикални упражнения за правилно дишане и пеене”
  Изходно положение: Изпълнителите са обърнати с лице към центъра, краката прибрани, ръцете пред гърдите, с длани към тялото и средни пръсти допрени.
  Ход на движението:
  1. При първия продължителен тон, ръцете се

Фиг 27.1
Фиг 27.2

  

  разтварят хоризонтално встрани с длани напред, в същото време се поема въздух през носа. (фиг. 27.1)
  2. Издишва се, като се пее с гласната “а” тоновете, дадени от гамата и едновременно ръцете бавно се поставят на гърдите. (фиг. 27.2)
  Това упражнение се прави три пъти последователно за всеки такт.
  Обяснение: Чрез тези музикални дихателни упражнения човек се приучва на музикален метод, с който той трябва да си служи в живота. Чрез тях човек влиза в хармония с Природата.
  Символично значение: С тези дихателни музикални упражнения човек се научава да си служи с музикалните методи, за да разреши всички задачи на живота. С този метод човек влиза в хармония с Природата.